Uni, hypnoosi ja aivot. Mitä aivoissa tapahtuu unihypnoosin aikana?

Ei, hypnoosi ei ole mielenhallintaa tai noituutta. Se on kehomme täysin luonnollinen tapa rentoutua, ja ihminen on oppinut käyttämään sitä hoitokeinona. Unihypnoosi on sana, jota käytetään ja sen aikana aivoissa tapahtuu jos jonkinmoisia prosesseja. Tässä tekstissä käymme niitä tarkemmin läpi.

Aivotoiminnasta on tuhottomasti erilaisia tutkimuksia niin kuin hypnoosistakin. Niiden pohjalta voidaan todeta jotain jo aivoista ja hypnoosista ymmärrettävän. Eriaivoalueiden aktiivisuus ja kytkeytyneisyys muuttuvat, kun jotakuta hypnotisoidaan. Ja tulosten perusteella hypnoosia voidaan käyttää kliinisenä hoitona esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöissä, kivussa tai traumoissa. Tiedetyt aivoalueet osoittivat lisääntynyttä aktiivisuutta hypnoosin aikana. Hypnoosi voi auttaa hiljentämään mielen ja edistämään rennompaa tajunnantilaa.

uni hypnoosi

Kahdella aivojen alueella, jotka vastaavat kehosta tulevan tiedon käsittelystä ja hallinnasta, aktiivisuus lisääntyy hypnoosin aikana. Tämä viittaa siihen, että hypnoosi voi auttaa ihmisiä keskittymään paremmin tiettyihin kehon tuntemuksiin ja tietoihin. Samaan aikaan motorisesta hallinnasta vastaava aivojen alue näyttää olevan irrallaan alueesta, joka on tietoinen näistä toimista.

Nämä tulokset osoittavat, kuinka hypnoosi tehoaa ihmiseen. Hypnoosin ansiosta ihmiset pääsevät lähemmäs alitajuntaansa ja ovat täten avoimia vastaanottamaan muutoksia ja oppeja. Hypnoosi toki tarvitsee lisää vedenpitävää tutkimustietoa, mutta näillä opeilla jo voidaan hyvin varmasti todeta, kuinka tehokas keino hypnoosi on rentoutumisessa ja hoidossa. Parhaimmillaan hypnoosi voi tarjota lääkäreille uuden välineen, jonka avulla he voivat auttaa potilaita käsittelemään erilaisia henkisiä ja fyysisiä terveysongelmia. How cool is that?!

Unihypnoosi auttaa unen laadun parantamisessa

Syvän unensaavuttaminen on tärkeää yleisen terveydentilamme kannalta. Ikääntyessämme kehomme on yhä vaikeampi saavuttaa tätä unijakson osaa. Syvässä unessa kehomme korjaa itseään ja lujittaa muistoja. Silloin aivot myös vieroittavat ja poistavat päivän aikana kertyneet myrkyt. Ilman riittävää unta heräämme levottomina, keskittymiskyvyttöminä ja alttiimpina sairauksille. Heikon unen on myös nähty olevan merkittävä syy useille muistisairauksille ja Parkinsonin tautiin. Siksi unesta hyvän huolen pitäminen on merkittävää, vaikkakin aina se ei ole helppoa. Hypnoosi on tehokas keino, joka auttaa unen laadun parantamisessa oikeastaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Hypnoosin vaikutus uneen on tieteellisesti todistettu, kuten myös monet muut sen hyödyt. Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka hypnoosi vaikuttaa aivoihin ja sitä kautta uneen. Tulokset ovat siitä huolimatta selviä. Tieteellisesti on kuitenkin todistettu, että hypnoosi auttaa eritoten syvän unen vaiheeseen, uskoit sen tai et. Tutkimuksissa on huomattu, että hypnoosia hyödyntäneet saavuttavat unessaan ruhtinaallisesti laadukkaamman syvän unen vaiheen, joka siis niille jotka eivät tiedä on unen tärkeimpiä osia.

Tutkitusti voidaan siis sanoa, että hypnoosi vaikuttaa aivoihin niin, että unen laatu paranee. Syy voi olla siinä, että hypnoosi ylipäätään rentouttaa mieltämme ja näin saavutamme kokonaisvaltaisemman rentouden. Rentous auttaa meitä nukkumaan paremmin. Toinen on se, että hypnoosissa meille voidaan antaa suggestioita siitä, että alkaisimme nukkua paremmin. Silloin alitajuntaamme iskeytyy usko ja ajatus siitä, että tulee nukkua paremmin. Oli syy kumpi tahansa, ei käy kieltäminen, etteikö se toimisi. Tiedekin sen sanoo, ja hypnoosi muutenkin muistuttaa tilaa juuri ennen nukahtamista.

Samankaltaiset artikkelit