Työnantajavastuullisuudesta yrityksen kilpailuvaltti

houkutteleva-työnantaja

Lue täältä miten tulla houkuttelevaksi työnantajaksi. Työnantajavastuullisuudesta kannattaa ilman muuta tehdä yrityksen kilpailuvaltti. Nuoremman sukupolven työntekijät valitsevat työpaikkansa eri kriteerein kuin vanhemmat sukupolvet. Heille on tärkeää se, että he saavat toteuttaa itseään, että työ on merkityksellistä ja että yritys toimii vastuullisesti. Tänä päivänä rekrytointi voi tuottaa haasteita ja varsinkin joillain aloilla osaajia on vaikea houkutella juurikin siitä syystä, että ihmiset, jotka tietävät olevansa haluttuja, valitsevat työpaikkansa tarkasti. Jos et pysty kilpailemaan esim. vastuullisena työnantajana tai muuten vastuullisena yrityksenä, jäät armotta kakkoseksi kilpailussa parhaista osaajista.

Siksi etenkin kasvuyritysten, jotka kokevat nopean työllistämisen haasteita kannattaa miettiä työnantajavastuullisuuttaan. Vastuullisen henkilöstöhallinnon ja työntekijäkokemuksen avulla voi luoda kilpailuetua kilpailluilla rekrytointimarkkinoilla. Se luo hyvää työnantajamielikuvaa ja voi vaikuttaa koko yrityksen imagoon myös asiakkaiden silmissä. Vastuullisuus tuo myös eurosäästöjä, sillä hyvinvoiva henkilöstö, joka saa työskennellä psykologisesti turvallisessa työympäristössä, on motivoitunut, sitoutunut ja innostunut ja se taas näkyy tehokkuutena, tuottavuutena ja innovaatioiden määrässä. Onnellinen työntekijä myös kertoo onnestaan ulos päin ja näin toimii työntekijälähettiläänä vieden hyvää työnantajakuvaa ulospäin – myös niille, jotka ovat teidän haluamianne osaajia.

Simon Sinekin esitelmä hyvästä johtajuudesta ja hyvästä työpaikasta:

Vastuullisuus on sidottu strategiaan

Vastuullisuus lähtee missiosta ja arvoista. Jokaisen yrityksen missio on omalla tavallaan tehdä
maailmasta parempi paikka. Sehän jo itsessään on vastuullisuutta. Se, miten arvojen avulla
vastuullisuus istutetaan jokapäiväiseen tekemiseen ja päätöksentekoon, on osa strategista
suunnittelua.

Pohjimmiltaan yritysten tehtävä on tuottaa tulosta. Tulosta tuotetaan osaavien ja hyvinvoivien
työntekijöiden avulla, jolloin yksinkertainen päätelmä on, että vastuullisuus työnantajana auttaa
tuottamaan parempaa liiketoimintaa ja enemmän tulosta.

Mitä on vastuullinen henkilöstöhallinto?

Vastuullinen henkilöstöhallinto tarkoittaa sitä, että työnantaja huolehtii työntekijöistään enemmän
kuin vain lain määräämien asioiden verran. Tietenkin ensin pitää olla lakisääteiset asiat kunnossa.
Niitä ovat

  • HR hallinnollinen puoli
  • Työehtosopimusten vaatimukset
  • Työsuojelu- ja työterveysasiat
  • Lakisääteinen yhteistoiminta
  • Muut päivittäiset työnantajavelvollisuudet
  • Työsopimukset
  • Palkka- ja vakuutusasiat sekä etuudet
  • Työaika ja vuosiloma -asiat
  • Päivittäinen henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon prosesseista rekrytointi ja perehdytys ovat ensimmäiset työnantajamielikuvan kohtaamispisteet. Se, miten hyvin rekrytointiprosessi on rakennettu ja miten yrityksen vastuullisuutta työnantajana sekä kulttuuria ilmennetään rekrytointi viestinnässä ja vuorovaikutuksessa hakijoiden kanssa luo jo konkreettista kuvaa siitä, millainen työnantaja yritys on. Prosessit siis kannattaa miettiä myös hyvin vastuullisuuden kannalta.

Mitä Wikipedia sanoo vastuullisuudesta:

Vastuullisempi kuin laki määrää

Vastuunsa – ja oman etunsa – tunteva työnantaja johtaa työntekijäkokemusta yrityksessään. Hyvällä työntekijäkokemuksella varmistetaan se, että ihmiset saavat keskittyä siihen, minkä he osaavat parhaiten ja heillä on mahdollisuus antaa koko potentiaalinsa työnantajansa käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessit, viestintä ja vuorovaikutus sekä johtaminen on rakennettu niin, että ne tukevat hyvinvointia ja innostusta ja mahdollistavat ihmisten työskentelyn parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin työntekijät ovat motivoituneita ja innostuneita ja tällä on vaikutus niin tuottavuuteen ja kannattavuuteen kuin työnantajamielikuvaankin, jolloin rekrytointi helpottuu.

Vastuuttomuuteen ei ole enää varaa

Kilpailu etenkin parhaista osaajista on kovaa ja myös nykyisten työntekijöitten pitäminen tyytyväisinä ja talossa on tärkeää, jos haluaa kasvattaa yritystään. Rekrytoinnin kustannukset ovat korkeat ja perehdyttämiseen menee aikaa. Kova vaihtuvuus myös tarkoittaa tietopääoman katoamista yrityksestä ulos.

Onnelliset ihmiset sairastavat vähemmän. Tutkimuksen mukaan onnelliset ihmiset ovat jopa 15 päivää vähemmän sairauslomalla vuodessa! Kun tuon luvun kertoo sairaspäivän yritykselle maksavalla summalla 350€, tulee siitä aika isoja summia vuodessa. Lisäksi tekemättömällä työllä on oma hintansa. Tällaiseen ei useassa yrityksessä ole varaa, vaan työntekijäkokemusta kannattaa kehittää vastuullisuuden – ja kannattavuuden! – nimissä.

Samankaltaisia artikkeleita