suomeksi | svenska

Arkitekturen

Arkitekturen
i Nickby Hjärta

Det centrala läget ställer vissa krav på Nickby Hjärta. Enbart byggnadens stora storlek gör den till ett centralt element i stadsbilden i Nickby. Nickby Hjärta har planerats av den finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy.

Sett från ovan har Nickby Hjärta formen av en stjärna. I den mittersta delen av byggnaden finns gemensamma funktioner och skolornas egna lokaler ligger i stjärnans spetsar. Stjärnmodellen erbjuder en lösning som flexibelt kan ändras och är kompakt både avseende funktionerna och skalan. Med hjälp av modellen kan båda skolorna få egna identiteter som är lätta att känna igen både inomhus och i byggnadens yttre.

För att uppnå målen för Nickby Hjärta hålls byggnadens area liten. Detta tillgodoser målen för energieffektivitet men även de sociala målen och målen för lättillgängliga lokaler. I planen som syftar till att skolorna ska förbli egna självständiga helheter har för vardera skolan utvisats tydliga ”revir”. De gemensamma lokalerna och gårdsområdena möjliggör å andra sidan sociala möten såväl inne i byggnaden som utanför.

Stjärnornas spetsar skapar på ett naturligt sätt trivsamma, närliggande gårdsplaner. De närliggande gårdsplanerna är skyddade och lämpar sig med tanke på mikroklimatet väl för utevistelse. Varje gårdsområde som ligger mellan spetsarna har en säregen stämning tack vare att varje fasad har en egen färgsättning. Den färggranna helheten betonas av svarta detaljer i änden av spetsarna samt av den mörka fasadgrafiken. I grafiken framträder djur- och människofigurer med en lekfull stil. Färgsättningen och grafiken för omedelbart tankarna till huvudanvändarnas, dvs. barnens, värld.

Lokalerna i Nickby Hjärta är indelade som i en liten stad – entréhallen med måltidslokalerna motsvarar en stads torg och flyglarna fungerar som självständiga ”byggnader i staden”

Pentti Kareoja, arkitekt

Arkitekt Pentti Kareoja

Arkitekt Pentti Kareoja, som har planerat Nickby Hjärta, fungerar som professor i lokalplanering vid Aalto-universitet i Högskolan för konst, design och arkitektur, och han är delägare i ARK-house arkkitehdit Oy. Pentti Kareoja har t.ex. planerat Infocentret Korona i Vik, daghemmet Westendinpuiston päiväkoti i Esbo samt läroanstalten AV-Oppilaitos vid Arabiastranden. Kareoja fungerade som chefredaktör för tidningen Arkkitehti åren 1992–1995 och han har fått olika erkännanden, bl.a. European Architectural Prize 1995 (ämbetshuset i Raumo), SIO-priset 2002 (Westendinpuiston päiväkoti) och Statspriset i byggnadskonst 2002 (ARK-House arkkitehdit) samt Priset för stålkonstruktion (AV-Oppilaitos). Dessutom innehar Kareoja många nationella och internationella förtroendeuppdrag och har premierats i flera planeringstävlingar, och han har fungerat som domare i över 30 arkitekturtävlingar.

arkkitehti-Pentti-Kareoja-02

Betydelsen för stadsbilden

Stjärnmodellen som valdes för Nickby Hjärta svarar mot de arkitektoniska och stadsbildsmässiga mål som ställs av omgivningen, medan flyglarna söker koordinater och kraftlinjer i miljön. Byggplatsen är belägen i Nickby centrum på platsen där skolcentret låg, mellan 2-stadiets läroanstalt Enter och biblioteket.

Uteområdena bildar en naturlig del av det befintliga landskapet: ett öppet dallandskap i sydväst samt idrottsplaner i väst. Tomten kan nås lika lätt från alla håll. Huvudentrén till Nickby Hjärta ligger på Enters sida och på så sätt ökar den synligheten för Enters bågformade innergård och förstärker dialogen mellan skolorna. Målet är att åstadkomma ett campusaktigt område i Nickby centrum.

Nickby växer i snabb takt, precis som hela Sibbo. Tillväxten och utvecklingen kommer under de närmaste åren att synas i stadsbilden i Nickby då nya byggnader ersätter gamla och utvidgar centrum. Nickby Hjärta inleder tillväxten och är ett tecken på att en ny tid börjat.